Er din IT-infrastruktur optimeret til din forretning?

COMM2IG kan hjælpe dig med at skabe et overblik og rådgive med afsæt i både teknik og økonomi.

De fleste virksomheders infrastruktur er opbygget over en længere årrække og består derfor naturligt af flere forskellige komponenter fra mange forskellige producenter. De forskellige komponenter er indkøbt, fordi de på anskaffelsestidspunktet var det mest optimale. Men tiderne skifter hurtigt! Derfor kan det være svært både at skabe det strategiske overblik og samtidig sikre den daglige drift.

Vores rådgivere har mange års erfaring i at gennemskue it-infrastrukturen i både større og mindre virksomheder. Vi har som oftest en ret lavpraktisk tilgang til de projekter, vi involveres i. Og vi sigter altid efter at hjælpe med effektivt og simpelt at få skabt et overblik, uden at man som kunde skal indgå i et større projektforløb med et uoverskueligt konsulenthonorar til følge. Det er vores erfaring, at et friskt sæt øjne på din infrastruktur kan have en særdeles positiv effekt på it-afdelingens projektplan og økonomi.

Her er et overblik over de ydelser, vi kan bidrage med:

IT-strategi

Med afsæt i den eksisterende installation, best practise og virksomhedens overordnede strategi for øje hjælper vi virksomheder med at formulere den rette IT-strategi. En it-strategi hjælper virksomheden med at visualisere den retning, man som IT-afdeling skal bevæge sig i. Den skaber forståelse blandt medarbejderne, og den har som hovedformål at understøtte den retning, virksomheden ønsker at bevæge sig i.

Dokumentation

Vi hjælper med at skabe et overblik og dokumentere den eksisterende infrastruktur. En dokumentation af infrastrukturen skaber overblik og sikrer organisationen mod tabt viden. For eksempel ved fratrædelse af medarbejdere eller overdragelse af ansvarsområder. Vores konsulenter kommer med anbefalinger til forbedringer i jeres it-infrastruktur.

Cloud Readiness Analyse

Cloud er tiltænkt som en model, der kan tilføre brugere en let og smidig on demand-adgang til en fælles platform af ressourcer (netværk, servere, storage, applikationer og andre tjenester), som hurtigt kan udvides, minimeres, konfigureres og sættes i produktion. Alt betales pr. forbrug, og der skal ikke tænkes i drift, service, support og større initialinvesteringer. COMM2IG kan i samarbejde med vores strategiske samarbejdspartenere udarbejde en Cloud Rediness Analyse, som viser graden af parathed til at gå i skyen, og hvordan dette kan implementeres.

Infrastruktur situationsrapport

Med udgangspunkt i din virksomheds eksisterende it-infrastruktur og overordnede it-strategi udarbejder vi en situationsrapport for din infrastruktur med tilhørende anbefalinger til ændringer. Rapporten udarbejdes i et tæt samarbejde med virksomhedens it-afdeling og har til formål at give et reelt øjebliksbillede, sammenholdt med de eksisterende løsninger på markedet.

Inspirationsworkshop

Vores rådgivere afholder inspirationsworkshops for it og LOB med fokus på muligheder for virksomhedens forretning. Workshoppen tager afsæt i den overordnede strategi i virksomheden i forhold til den ønskede mobilitet, den ønskede vækstplan, sikkerhed, collaboration m.m.

CIO/CTO as a Service

COMM2IG tilbyder CIO/CTO as a Service til virksomheder, som ikke har behov for en fuldtidsressource på dette område, eller blot ved spidsbelastninger og ressourcemangel i kortere eller længere perioder.

Samarbejdspartnere

COMM2IGs rådgivning resulterede i fremsynet cloud-løsning til Plus Bolig

Se case


Vil du vide mere?


Kenneth Svensson
Direktør, Enterprise Consulting Services


+45 23 89 61 00
kesv@comm2ig.dk

Jeg vil gerne vide mere

Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt

Persondatapolitik

Påkrævet felt
Påkrævet felt

Vi gør dig opmærksom på, at COMM2IG opbevarer dine data i 365 dage hvorefter disse data bortskaffes automatisk, såfremt at disse forbliver på en inaktiv liste. Du kan læse mere om COMM2IGs persondatapolitik her.