COMM2IG om ansvarlig social, miljømæssig og etisk praksis.

CEO-erklæring og vision
Vi står ved et vendepunkt, hvor globale vanskeligheder udfordrer den måde vi lever og tænker, den måde samfundet er skruet sammen – og ikke mindst måden vi ser og laver forretning på. Vi lever heldigvis i en enormt oplyst tid, og i en del af verden, hvor viden er let tilgængelig. En tid, hvor fokusset på at skabe en bedre verden og kultur globalt, er højere på dagsordenen end nogensinde før. Og det er vi glade for. Det betyder, at der er kommet et større og bedre fokus på blandt andet den alvorlige klimakrise, på ligestillings- og diversitetsproblematikker, og på de store forskelle på digitale muligheder i alle verdens hjørner. Det afgørende er nu, måden vi vælger at reagere på disse vanskeligheder.

Det er nu vi kan være med til at forme en bedre fremtid gennem de valg vi tager, de informationer vi lærer os selv og andre og gennem vores ord og handlinger – dette i alle facetter af livet.

Selvom vi hos COMM2IG ikke kan gøre forskellen alene, tror vi på, at vi har et samfundsansvar om at skabe en så bæredygtig it-branche som muligt. Vejen derhen kræver selvransagning, men det må være tid til at tage et skridt for solidariteten og for de kommende generationer. Derfor har vi besluttet at se ind ad: Hvad kan vi som virksomhed, gøre for at tage ansvar for aktuelle globale problematikker?

— CEO, Jimmy Hansen

Styr på den grønne hverdag med mere bæredygtige it-løsninger

FN Global Compact og de 17 verdensmål

Hos COMM2IG bestræber vi os på at efterleve FN Global Compacts 10 principper, som har et skærpet fokus på menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption. COMM2IG støtter også op om den danske regerings ‘Handlingsplan for FNs verdensmål’ fra marts 2017.

Bæredygtighedsgruppe

Vi har nedsat et bæredygtighedsudvalg, med repræsentanter fra flere afdelinger. Målet med bæredygtighedsgruppen er at udarbejde og implementere løsninger, som skal nedbringe COMM2IGs samlede klimaaftryk.

Indsamling af viden

COMM2IGs bæredygtighedsteam arbejder målrettet med, at blive klædt godt på i CO2-regnskab og målsætning. På den måde, kan vi lave relevante målsætninger, der passer til værdierne og visionerne hos COMM2IG. 

Konkrete CO2 reducerende mål

På baggrund af yderligere vidensindsamling, ønsker COMM2IG at lave relevante tiltag og ændringer, samt sætte realistiske og værdiskabende mål. Vi vil gerne sikre os, at de tiltag vi laver, vil være med til at nedbringe udledningen af drivhusgasser betydeligt. Dette både i scope 1, 2 og 3.  

Science Based Target

COMM2IG er i proces af at blive Science Based Target-certificerede. Det er vigtigt for os at være ambitiøse i vores målsætning, som er følgende: 

Net Zero 2040
70% reduktion 2030

Cirkulær IT med COMM2IG

COMM2IG arbejder målrettet med recycling- og upcycling-programmer. Der arbejdes generelt med stort fokus på it-løsningernes levetid. Desuden tilbyder COMM2IG at hjælpe kunder med at videresælge eller genbruge brugt it-udstyr, og derved forlænge udstyrets levetid. Dette er et forretningsområde vi satser rigtig stort på.

Læs mere om Cirkulær IT med COMM2IG her. 

“Det er vigtigt for os, at vi får bæredygtighed helt ind under neglene, så vi selv forstår at lave- og opfylde målsætninger. Vi tror på at en succesfuld og troværdig bæredygtighedspolitik, er en der er lavet af dem, der kender virksomheden bedst: Hvilke tiltag passer til os, og de ansatte her? Vi ønsker ikke at blive sat i en standard løsning af et bureau.”

Jimmy Hansen, CEO

“Her hos COMM2IG gør vi noget ud af at få vores medarbejdere ud på to hjul. Det giver dels en større arbejdsglæde og mere energi på arbejdspladsen og i det private”

Stig Juul, Direktør