Teknisk implementering

Et solidt teknisk fundament er en vigtig forudsætning for et godt uddannelsesprojekt.

Det tekniske fundament skal understøtte den enkelte brugers oplevelse, arbejde og fleksibilitet bedst muligt, uden at kompromittere sikkerhed og skalerbarhed.

Apple har udviklet en skole portal, der sammen med et Mobile Device Management (MDM) system gør det muligt at tilgodese både lærernes/elevernes ønsker og it-afdelingens behov. Dermed kan fokus holdes på, at projekterne skaber størst mulig læringseffekt i et omskifteligt skoleliv, hvor klasseværelsets vægge ikke længere sætter grænserne for læring.

I COMM2IG har vi stor erfaring fra en lang række implementeringer af iPads og Macs i både stor og lille skala. Vi kan rådgive og assistere jer i at få skabt den rigtige balance i netop jeres kontekst.

Længere nede kan du finde mere information om Apple School Manager og om administration af Apples enheder.

Apple School Manager, DEP & VPP

Apple School Manager er Apples portal til uddannelseskunder. Her har man adgang til DEP og VPP programmerne samt mulighed for opsætning af administratorer, undervisere og elever for brug i Apples Klasseværelses app.


DEP programmet

DEP (Tilmeldingsprogram for enheder) er et program, som giver mulighed for at en iPad/iPhone/Mac, automatisk bliver tilmeldt organisationens MDM-løsning. Det betyder at enheden bliver konfigureret med de indstillinger og indhold man ønsker, alt efter hvilken bruger der logger ind på den. Desuden sikrer DEP at brugeren ikke kan melde sin enhed ud af MDM-løsningen, og hvis enheden bliver nulstillet, bliver den automatisk tilmeldt igen.

Vores leverandørnummer er: 5C68020 (husk det store ‘C’ når det indtastes).


VPP programmet

VPP (Program for mængdekøb) er det program, som gør at organisationen kan indkøbe både gratis og betalings apps og iBooks i større mængder. Igennem VPP-programmet kan apps købes som licenser, der sikrer at, ejerskabet bliver hos skolen/kommunen. Det bliver dermed muligt at opbygge en varieret ressource og tilbyde elever og lærere de relevante apps til alle fag og niveau i både kortere og længere perioder. Ved indkøb af mere end 20 apps gives op til 50% i rabat.

Udover DEP og VPP har man i Apple School Manager mulighed for at opsætte administratorer, lærere og elever, samt hvilke klasser elever og lærere er tilknyttet. Denne opsætning danner grundlaget for brugen at Apples klasseværelses app. Klasseværelses appen har især en fordel ved delte iPads i fx klassesæt.

Det er også i Apple School Managerportalen at man kan oprette et skole Apple-id til alle elever på en skole eller i en hel kommune.

Mobile Device Management

MDM-systemet er det administrative system, som gør det muligt at adminstrere iPads. Der findes mange forskellige MDM-systemer på markedet. Nogle installeres på servere og andre leveres som en cloud-baseret service på internettet. MDM er en forudsætning for at gøre brug af DEP og VPP. I COMM2IG er vi specialister indenfor flere forskellige MDM-systemer og kan rådgive dig omkring, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov.

Der er mange kombinationsmuligheder omkring funktionalitet og sammensætning når der skal træffes beslutning om valg af MDM-løsning, så tag kontakt til vores konsulent Søren Theilgaard, hvis I går med tanker og ønsker til en særlig løsning som skal tilgodese netop jeres behov.

Vil du vide mere om, hvad vi tilbyder af MDM-løsninger til flere platforme, kan du læse mere her.

Administrerede Apple ID

Apples web-portal til uddannelsesinstuttioner, kaldet Apple School Manager (ASM), har til formål at stille specifikke services til rådighed for administrationsløsningen (MDM-løsningen), således at uddannelsesinstutioner kan udnytte det fulde potentiale ved Apple enhederne.

Alle uddannelsesinstitutioner har derfor brug for ASM, uanset valget af MDM-løsning. Fordelene ved ASM er mangeartede:

  • Administrerede Apple ID’ere til både elever og lærere med 200 GB lagringsplads på iCloud og adgang til Apple education funktionaliteter, så som Skolearbejde app og delte iPads
  • Vha. integration med Uni-C/STIL, kan Apple ID til elever og lærere blive oprettet automatisk, grupperet i klasser
  • skolen, som administrerer portalen ejer også de data som ligger i den, og kan således systematisk undgå data i private Apple ID’ere på enhederne
  • Administratorer kan let nulstille koden til en administreret Apple ID, så eleven/læreren kan arbejde videre (koder til elever kan også nulstilles af læreren i Klasseværelse app)
  • Opsætning af klasser til Klasseværelse app, så MDM-løsningen får alle data automatisk og klasserne er pre-oprettet for lærerne
  • VPP apps indkøbes til lokaliteter, i stedet for konti, således at flere lærere kan købe apps til samme skole uden at skulle dele login (og opsætning af MDM-løsningen bliver meget nemmere, når VPP tokens skal indlæses der)
  • Ved brug af ASM og administrerede Apple ID, findes der en databehandleraftale fra Apple, så kommunen/skolen lever op til Persondataforordningen (GPDR) på dette område

Trenden vi ser hos skoler og kommuner, også pga. Persondataforordningen (GDPR), er at der ønskes konti til både elever og ansat personale, således at data forbliver skolens/kommunens ejendom og ikke ligger ude på private konti.

Der er også skoler, som ønsker at have Apple-delte iPads, hvor eleverne skal logge ind/ud af enhederne med deres egen profil. Dette kræver en administreret Apple ID. Det gode er at de administrerede Apple ID’ere kan blive oprettet automatisk ud fra Uni-C/STIL data, som allerede findes.


Apple ID til elever

Eleverne har brug for et sted til deres dokumenter og Apple iCloud er fantastisk til dette, så eleven ikke mister noget af det. Med 200 GB plads er der også plads til en del materiale.

Der kan oprettes Apple ID til alle elever uanset alder, så alle kan få et ID. Når eleven forlader skolen kan den administrerede Apple ID blive konverteret til et privat ID, så eleven får sine data med sig.

Der er en super-administrations-mulighed så indhold i en elevs Apple ID kan blive set igennem af en administrator (dog med ekstra logning af denne adfærd til følge), men skulle eleven være under mistanke for noget, så findes denne mulighed.


Hvorfor oprette Apple ID til lærere?

Lærerne har også brug for plads til deres skoledokumenter, og der er langt flere skoler og kommuner som efterspørger at have “styr på” de data som lærerne behandler. Persondataforordningen har øget bevidstheden om hvor data ligger og den bedste systematiske måde at have styr på skolens data er ved at skolen administrerer alle de Apple ID’er som alle på skolen benytter sig af.

Hertil ser vi også Apple udvikle på sine undervisningsfunktionaliteter og den seneste udgivne app Skolearbejde (Schoolwork) kan kun køre hvis der er en administreret lærer-Apple-ID på enheden. Med denne app kan læreren give lektier for til eleverne og følge afleveringerne.


Integration med Uni-C/STIL

Med vores samarbejdspartner er det nu blevet muligt at få Uni-C/STIL data integreret med ASM, og således kan elever og lærer blive fordelt på klasser og få oprettet en Apple ID. Der er tale om en abonnements-ordning hvor der betales for den initielle opsætning af data-skabelonerne, og efterfølgende abonnement for at der hvér nat kører en synkronisering, således at ASM altid er opdateret.

MDM-løsningen vil så hente elever og lærere fra ASM. På den måde vil MDM-løsningen altid være opdateret med korrekte elever, personale og klasser. Nye elever vil derfor hurtigt blive klar til at modtage en iPad med den rigtige konfiguration.

Den endelige løsning vil være afhængig af valget af MDM-løsning, og der kan være stor forskel på måden det hele gøres på alt efter hvad der er valgt.

MDM samarbejdspartnere

COMM2IG employee portrait


Vil du vide mere om Apple Education og deployment?


Thomas Bach Piekut
Solution Advisor, Apple


+45 88 41 87 17
Send e-mail

COMM2IG employee portrait


Vil du vide mere om EMM og MDM til flere platforme?


Samir Maktabi
Solution Advisor, Head of EMM & Security


+45 60 43 34 12
Send e-mail

Jeg vil gerne kontaktes

Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt

Emner

Påkrævet felt
Påkrævet felt

Persondatapolitik

Påkrævet felt
Påkrævet felt

Vi gør dig opmærksom på, at COMM2IG opbevarer dine data i 365 dage hvorefter disse data bortskaffes automatisk, såfremt at disse forbliver på en inaktiv liste. Du kan læse mere om COMM2IGs persondatapolitik her.