Køb af lagringsmedier vederlagsfrit hos COMM2IG ved registrering hos Copydan KulturPlus

Udfyld registreringsskemaet på Copydan Kulturplus' egen hjemmeside nedenfor, og fremsend dokumentation for vederlagsfritagelse til os inden den 28. februar.

Udfyld registreringsskema

Fra den 1. januar 2022 skal forhandlere af smartphones, tablets, computere og harddiske betale et lovpligtigt vederlag til kunstnere og producenter som kompensation for privatkopiering i forbindelse med salget.

Den nye lov betyder, at COMM2IG fremover skal opkræve og indbetale vederlag til rettighedshaverne, når vi handler med følgende medier: smartphones, tablets, bærbar og stationære computere, samt løse lagringsmedier såsom hukommelseskort, SSD, harddiske m.v.

Når din virksomhed eller undervisningsinstitution bruger lagringsmedier til interne formål eller til undervisningsbrug, kan du købe ovennævnte medier vederlagsfrit.

Når du er blevet godkendt hos Copydan, får du et godkendelsesbevis med et godkendelsesnummer, som du skal sende til COMM2IG på copydan@comm2ig.dk*, så du fremover ikke bliver pålagt afgift ved køb af ovenstående medier hos os.

Har vi ikke modtaget din dokumentation for afgiftsfritagelse for lagringsmedier inden den 28. februar, vil du blive opkrævet afgifter på alle afgiftspålagte medier indkøbt fra og med den 1. januar i år.

Vi gør dig opmærksom på, at vi ved modtagelse af data til COMM2IGs postkasse "copydan@comm2ig.dk" opbevarer evt. fremsendte godkendelsesnumre i op til 5 år, da vi anser disse data for nødvendige for den daglige forretning. Du kan til enhver tid tilbagekalde dine fremsendte data, hvorefter disse data vil blive slettet indenfor 14 dage. Du kan læse mere om COMM2IGs persondatapolitik her.

For mere information om det nye vederlag ved køb og salg af medier, kan du læse mere på Copydans KulturPlus' egen hjemmeside.

Læs mere