Wi-Fi er blevet lige så stabilt som vand i hanen.

Stigende krav til Wi-Fi krævede et nyt netværk. Med Aruba fandt Zealand Business College løsningen.

På skoler i dag forventer elever, lærere og gæster, at man kan tilgå netværket når som helst, hvor som helst og på en hvilken som helst enhed. Det stiller krav til IT-afdelingen og infrastrukturen, der skal kunne imødekomme udsving i behovet for wi-fi samt håndtere en Bring Your Own Device kultur.

Opgaven

Udfordringen for ZBC har været, at det tidligere netværk ikke fungerede optimalt. Teknologien var utidssvarende og kapaciteten var for lille, hvilket betød, at access punkterne ikke havde kraft nok til at håndtere de mange brugere på systemerne. ”Vi har typisk mellem 3.500 og 4.500 digitale enheder koblet på det trådløse netværk hver dag. Nogle har både smartphones og pc’er på netværket på samme tid. Og det er vi simpelthen nødt til at understøtte, hvis vi skal være en moderne uddannelsesinstitution,” siger Michael Jørgensen.

Processen

Efter samråd med COMM2IG og en analyse af markedets udbud faldt valget på Arubas controller, 366 Access Points og Airwave Management Platform, som tilsammen giver stabil adgang i alle lokaler samt overblik over alt netværksaktivitet. COMM2IG har leveret og implementeret løsningen på de fem lokationer, som styres centralt fra ITadministrationen i Næstved.

Løsningen

Løsningen er baseret på Arubas Controller, Airwave Management Platform og 336 Aruba AP’er. Access-punkterne sender trafikken til og fra de digitale enheder og er sat op i samtlige klasselokaler og på andre strategisk vigtige steder på skolerne. Access punkterne er forbundet til controlleren, og Arubas Airwave Management Platform er værktøjet, der giver overblik over aktivitet på netværket. Det betyder, at man nemt kan identificere spidsbelastninger og foretage fejlsøgninger.

”En af de største fordele ved løsningen er, at man kan lukke dele af netadgangen på applikationsniveau – eksempelvis i en eksamenssituation, hvor man ønsker at slukke for Netflix eller andre applikationer. Kapaciteten er dog generelt meget høj i netværket, og vi oplever stort set aldrig overbelastning,” fortæller Michael Jørgensen.

Partnere

“Wi-fi er blevet en basisfunktion på lige fod med vand i hanen eller varme i lokalerne. Det er vi som skole og IT-afdeling nødt til at forholde os til”

Michael Jørgensen,
IT-koordinator på Zealand Business College