Et moderne undervisningsmiljø med få IT-ressourcer

Ved Kongeåen i Vejen ligger Danmarks første efterskole, Skibelund Gymnastik- og idrætsefterskole. Kongeåen udgjorde fra 1864 til 1920 grænsen mellem Danmark og Tyskland, hvilket fik stor betydning for Skibelunds dannelse.

I 1874 blev skolen grundlagt som et skolehjem for børn af dansksindede forældre syd for Kongeåen. Men skolen blev omdannet til en efterskole i 1884, da de tyske myndigheder forbød tyske undervisningspligtige børn at gå i skole i Danmark. Den nye omdannelse gjorde det muligt for børn at starte på skolen efter konfirmationen og modtage undervisning i dansk.

Skibelund har siden 1874 formået at skabe et folkeligt engagement på begge sider af Kongeåen. Det har de gjort gennem løbende udvikling, udbygning og modernisering.

opgave

Helt konkret stod Skibelund i det problem, at deres medarbejdere ikke havde en moderne arbejdsplads. De havde ikke nogen arbejdscomputere og de var nødt til at bruge af deres egne, hvis undervisningen skulle følge teknologiens udvikling.

Det var svært at forlange, at de ansatte skulle tilgå deres arbejdsmail via deres personlige mailkonti, hvorfor arbejdscomputere var en nødvendighed for undervisningen. Men som med alt andet it er hardware ikke alt. Software er mindst ligeså vigtigt, hvis det moderne undervisningsmiljø skulle blive en succes.

Processen

Skibelund tænkte ikke kun de ansatte ind i denne opgave. De tænkte også på deres elever. De vil gerne skabe et undervisningsmiljø, som byggede på fællesskab og mangfoldighed. Alle skulle have samme muligheder uanset miljø. Derfor var det vigtigt, at den tilgængelig software kunne fungere på både Mac og Windows.

Desuden havde de ikke mange it-ressourcer tilgængelig, hvorfor det var vigtigt at flytte og fordele den administrative it-byrde ud på flere personer og eksterne samarbejdspartnere.

Løsningen

Løsningen blev Microsoft 365, Microsoft Intune, Microsoft Autopilot, Microsoft Defender og Microsoft Bitlocker, da det tager højde for et blandet miljø, mindre it-administration og sikkerhed på en nem måde.

Microsoft 365 gør det muligt for eleverne og lærerne at arbejde i det samme teknologiske undervisningsmiljø. Samtidig med at de nemt kan tilgå de samme filer, dele dem og blive inddelt i forskellige arbejdsgrupper. Dette kan de gøre i et blandet miljø, da nogle er Mac-brugere, mens andre er Windows-brugere. Begge miljøer skal have samme vilkår, hvilket Microsoft 365 og Microsoft Intune tager højde for. Med Intune kan enhver enhed tilkobles, og det er langt lettere at administrere de tilkoblede enheder.

Hele installationen for nye enheder er også blevet langt nemmere med Autopilot. Lærerne kan selv udpakke deres nye arbejdspc, tænde den og gøre deres PC arbejdsklar med få klik. Autopilot installerer, nulstiller og redefinerer via internettet.

Microsoft Defender og Bitlocker giver elever og lærere den nødvendige sikkerhed, som der skal til i vores teknologiske verden. Defender giver Skibelund den bedste og mest sikre it-beskyttelse. Den løbende opdatering gør, at de altid vil have de nyeste funktioner og dermed den bedste beskyttelse. Bitlocker beskytter de mange filer, som bliver delt mellem eleverne og lærerne, ved at kryptere deres harddisk.

På denne måde er Skibelunds it-miljø blevet moderne, sikkert og let tilgængeligt.

i samarbejde med