Løft af folkeskolen i Grønland

Et nyt projekt i Grønland, hvor alle kommuner arbejder sammen for første gang, skal udvikle folkeskolen og skabe bedre læring. Den teknologiske platform er løftestang i projektet

Det grønlandske projekt, kaldet Kivitsisa, er unikt, fordi alle kommuner i Grønland for første gang arbejder sammen om ca. 78 skoler for at skabe bedre læring gennem en fælles teknisk løsning. Det samlede skoleprojekt er initieret af Grønlands kommuner sammen med en række fonde. En fælles løsning vil fremadrettet sikre, at kommunerne kan hjælpe hinanden med den tekniske drift, og skolerelateret indhold går ikke tabt ved flytning, da grønlænderne flytter meget rundt.

COMM2IG er samarbejdspartner på det femårige projekt og også leverandør af den tekniske løsning, hvilket indebærer implementering og træning af it-personale i at betjene og vedligeholde løsningen.

Valg af platform
Meget tidligt i projektet blev Apple valgt som platform for skoleprojektet af flere årsager. iPad understøtter elevernes visuelle og kreative tilgang, og det blev vurderet, at iPads var optimale til at motivere eleverne og understøtte undervisningen teknologisk. Samtidig var det væsentligt, at enhederne gav mulighed for at arbejde fornuftigt offline. Ambitionen om at arbejde projektorienteret og ikke nødvendigvis i et klasseværelse var en anden grund til, at iPads gav god mening.

Alle skoleelever får i løbet af det femårige projekt udleveret en iPad, hvor der automatisk udrulles en række apps som fx iMovie, Clipps, Garage Band, Book Creator. Det giver fuld fleksibilitet til at arbejde multimodalt og skabe fortællinger i fx naturen. Fundamentet er dermed skabt for at arbejde aktivt med teknologi og få engageret eleverne og give dem mulighed for læring mange steder og på flere forskellige måder.

Løsningen består desuden af Apple School Manager (ASM) med Jamf PRO som Mobile Device Management. Og løsningen er sat op med automatisk import af elever og lærere fra UNI•C. Denne integration sker via et af Selvstyrets it-systemer. Det administrerede Apple-id oprettes automatisk til alle elever og lærere i ASM, hvilket sikrer, at dataforordningen overholdes, og eleverne får adgang til 200GB gratis plads i iCloud.

“Vi vil gerne en anden didaktik og pædagogik. Vi vil gerne, at eleverne er skabende, kreative og producerende. Vi vil have eleverne op af stolene. Du lærer noget ved at producere noget, og alt dette er godt understøttet på en iPad”

Rune Bundgaard, projektleder for skoleprojektet Kivitsisa

Opgaven

For at højne læringsniveauet blev teknologi en central del af det ambitiøse og mangeårige projekt. Målet er på sigt, at alle elever i Grønland – fra den lille isolerede bygd i nord til Grønlands største by Nuuk – i højere grad skal arbejde projektorienteret og undersøgende, og at undervisningen skal styrke elevernes kreativitet gennem digital produktion.

Ambitionen er også, at eleverne i højere grad skal være med til at definere undervisningens indhold og form – alt dette skal den teknologiske platform understøtte og motivere eleverne til at tage del i. I sidste ende skal det give bedre resultater og flere elever på ungdomsuddannelserne.

Processen

I Grønland bor ca. 56.000 mennesker fordelt på et areal, der svarer til hele Europa. Der er ingen veje mellem byerne, og i nogle bygder skal én lærer stå for undervisningen på alle klassetrin og i alle fag for et par håndfulde elever.

På grund af udfordringerne med infrastruktur har den første del af projektet handlet om at få etableret en nogenlunde stabil internetforbindelse med caching-servere de rette steder og hotspots, som også dækker elevernes hjemmebase. Fokus har været at skabe en god oplevelse selv med den meget begrænsede hastighed på internettet, der er i nogle områder.

Cachingserverne opbevarer en udgave af de apps og indhold, der hentes fra internettet. Når appen først er hentet, ligger den lokalt på cachingserveren. Næste gang en elev eller lærer skal bruge appen, hentes den derfor lokalt på cachingserveren. Hastigheden på det lokale netværk er meget hurtigere, og giver dermed brugeren en langt bedre brugeroplevelse.

“Vi forsøger at skabe et bæredygtigt projekt, der er langtidsholdbart, og som bygger på lokale ressourcer. Det er fundamentalt i projektet, at når man lærer noget, skal det læres videre. Vi uddanner lærerne til at uddanne andre og opbygger et netværk af ’dem der hjælper’”

RUNE BUNDGAARD, PROJEKTLEDER FOR SKOLEPROJEKTET KIVITSISA

Inddragelse af læreruddannelsen sikrer forankring

Parallelt med projektet blev der udviklet et helt nyt fag til læreruddannelsen i Grønland kaldet ’It-didaktik’. Rune Bundgaard, der er projektleder for skoleprojektet Kivitsisa forklarer:

”Vi har lavet mange forløb på læreruddannelsen, som direkte matcher den virkelighed, lærerne kommer ud til med implementeringen af projektet Kivitsisa. Fx diverse læseopgaver i Book Creator i dansk, film og filmiske virkemidler i engelsk, multimodale bøger om pædagogikkens største teoretikere, bevægelsesanalyser i idræt osv.”

Læreruddannelsen er dermed helt central i projektet. Når lærerne går forrest, så har de nye lærere den rette didaktiske tilgang og erfaring med værktøjet, og de eksisterende lærere får glæde af det i deres efteruddannelse. Og så indgår Kvitsisa-projektet i mange af instituttets forsknings- og udviklingsprojekter, så der kommer et direkte afkast til den pædagogiske udvikling.

“Jeg oplever generelt en stor tro på det digitale. Der er ikke den samme skepsis som andre steder i Grønland. Det ligger lige for, at det digitale kan noget. Facebook er fx kæmpe stort, fordi savn er et grundvilkår i Grønland. Den digitale verden forbinder menneskerne på en anden måde her end andre steder. Og det har vi naturligvis taget ind i de pædagogiske overvejelser. Det digitale projekt bliver et vindue ud mod verden”

Rune Bundgaard, projektleder for skoleprojektet Kivitsisa


Vil du vide mere?


Thomas Bach Piekut
Pædagogisk konsulent


+45 26 79 61 16
Send e-mail

Kontakt os

Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt

Persondatapolitik

Påkrævet felt
Påkrævet felt