Hos COMM2IG vil vi gøre en forskel, der hvor vi kan

Hos COMM2IG mener vi, at der skal arbejdes for en grønnere IT-branche. Derfor arbejder vi målrettet og løbende med recycling-programmer, vores egen interne Code of Conduct, udvalgte miljøcertificeringer m.m.

Vi har en målsætning om at minimere både din og vores påvirkning af miljøet.

Vores egen forsyningskæde involverer flere processor, som vi løbende revurderer for at leve op til vores offentlige og private aftaler. På vores webshop bestræber vi os på at mærke og fremhæve grønnere produkter. Kig derfor efter mærkerne EPEAT og TCO næste gang du handler hos os.

Læs mere om miljømærkerne længere nede.

Læg mere i indkøbskurven og bliv “grønnere”
Vi kommer ikke uden om, at forbrug er forbrug. Men når du handler hos os, opfordrer vi dig på det kraftigste til at sammenfatte flere indkøb i samme ordre, så du minimerer unødig transport og derved mindsker klimaaftrykket.

FN Global Compact og de 17 verdensmål
Hos COMM2IG bestræber vi os på at efterleve FN Global Compacts 10 principper, som har et skærpet fokus på menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption.

COMM2IG støtter også op om den danske regerings ‘Handlingsplan for FNs verdensmål’ fra marts 2017, og påtager os derved vores ansvar for samfundet ved at bakke op om FNs 17 verdensmål for en global bæredygtig udvikling.

De 10 principper fra FN Global Compact

menneskerettigheder

Princip 1:
Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; og

Princip 2:
sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

arbejdskraft

Princip 3:
Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4:
støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5:
støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6:
eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

miljø

Princip 7:
Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8:
tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9:
tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

antikorruption

Princip 10:
Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Ønsker du at læse mere om de 10 principper, eller er du interesseret i at læse mere om FN Global Compacts nye spændende initiativer, henviser vi til FN Global Compacts egen hjemmeside.

Kig efter disse miljømærker i vores webshop

Følg med på vores blog, hvor vi løbende giver dig indsigt i værktøjer, der kan hjælpe din virksomhed godt på vej mod grønnere it-løsninger.

Læs mere