Om fjernundervisning

At undervise i et online forum minder på mange måder om undervisningen i det fysiske klasseværelse. Interaktion og relation til eleverne er også her en afgørende faktor for en vellykket undervisning.

Fjernundervisning har de samme behov for et didaktisk design der åbner op for en varieret undervisningsform med tydelige mål og forventninger. På andre områder stiller, det at undervise online, nye krav og opmærksomhedspunkter til underviseren.

Teknologien spiller en stor rolle i undervisningen og nødvendiggør derfor at både underviser og elever er fortrolige med de valgte programmer og tekniske funktioner.

Hvis ikke denne fortrolighed er tilstede vil teknologien hurtigt stå i vejen for den gode undervisning og tiltrække sig al opmærksomheden.

Undervisning online kræver også et større fokus på at deltagerne formulerer sig i korte og tydelige vendinger. At undervise over video nødvendiggør også et endnu større fokus på det visuelle, end i den almindelige undervisning.

Derfor bør underviseren indtænke hvordan formidlingen af det faglige stof kan understøttes med f.eks. billeder, modeller, animationer o.lign.

Sådan kommer du i gang med at bruge Zoom på din iPad

12 gode råd til en vellykket fjernundervisning

 • Vælg et simpelt og velafprøvet program til afvikling af den videobaserede del af undervisningen. (se listen med anbefalede værktøjer)

 

 • Lad eleverne have mulighed for at afprøve systemet inden undervisningen begynder. Dette kan gøres ved at lade den første online-time handle om at lære programmets muligheder og funktioner at kende.

 

 • Hvis du som underviser, ønsker at vise eleverne visuelt materiale f.eks. præsentationer, dokumenter eller lign. Skal du tænke i tydelige figurer, stor tekst og inddrag gerne animerede illustrationer, hvis det er muligt. Husk på at eleverne ofte sidder ved mindre skærme.

 

 • Vælg at sidde i et roligt lokale. Baggrundsstøj kan virke endnu mere forstyrrende i online-undervisning end i det fysiske klasselokale. Bed evt. Eleverne at slå deres mikrofon fra, når der er andre der taler. Flere videokonferencesystemer giver værten mulighed for at slukke og tænde for deltagernes mikrofoner.

 

 • Tænk, så vidt muligt, i at have en rolig baggrund. Det kan være meget forstyrrende, hvis der er personer der bevæger sig i baggrunden eller, hvis lokalet du sidder i tiltrækker elevernes opmærksomhed unødigt.

 

 • Placer din computer eller iPad i øjenhøjde med dig selv. Dette kan gøres meget simpelt ved at sætte din enhed på en kasse, nogle bøger eller lign.
 • Kig på dine elever. Mange har en tilbøjelighed til at kigge ned i tastaturet eller på sig selv. Den fysiske afstand nødvendiggør en ekstra udstråling af opmærksomhed.

 

 • Klargør dine filer på forhånd så du nemt kan skifte til de materialer du evt. vil dele via skærmen. Elevernes opmærksomhed bliver hurtigt udfordret, hvis du skal bruge for lang tid på at finde det frem. Her er det godt at have indøvet skiftet imellem video og skærmdeling.

 

 • Vær ekstra tydelig i din formulering af opgaver og sørg for at eleverne har forstået, hvad du ønsker de skal gøre. Bed dem evt. Om at række en tommel i vejret, hvis de har forstået opgaven.

 

 • Tænk i korte moduler, som brydes af forløb, hvor eleverne igangsættes og arbejder med opgaver individuelt eller i grupper.

 

 • Tal med eleverne. Online-undervisning kan nemt ende i envejskommunikation fra lærerens side.

 

 • Indlæg pauser hvis der er tale om et længere forløb. Det kan være krævende at sidde foran computeren og have undervisning.

Tilmeld dig vores webinar om fjernundervisning - eller bestil jeres eget eksklusive webinar

WEBINAR

Hør podcast om fjernundervisning

Hør podcast


Vil du vide mere?


Thomas Bach Piekut
Pædagogisk konsulent


+45 26 79 61 16
thbp@comm2ig.dk