Administrerede Apple ID’er til elever og lærere

Apple School Manager til alle skoler

Apples web-portal til uddannelsesinstuttioner, kaldet Apple School Manager (ASM), har til formål at stille specifikke services til rådighed for administrationsløsningen (MDM-løsningen), således at uddannelsesinstutioner kan udnytte det fulde potentiale ved Apple enhederne.

Alle uddannelsesinstitutioner har derfor brug for ASM, uanset valget af MDM-løsning. Fordelene ved ASM er mangeartede:

  • Administrerede Apple ID’ere til både elever og lærere med 200 GB lagringsplads på iCloud og adgang til Apple education funktionaliteter, så som Skolearbejde app og delte iPads
  • Vha. integration med Uni-C/STIL, kan Apple ID til elever og lærere blive oprettet automatisk, grupperet i klasser
  • skolen, som administrerer portalen ejer også de data som ligger i den, og kan således systematisk undgå data i private Apple ID’ere på enhederne
  • Administratorer kan let nulstille koden til en administreret Apple ID, så eleven/læreren kan arbejde videre (koder til elever kan også nulstilles af læreren i Klasseværelse app)
  • Opsætning af klasser til Klasseværelse app, så MDM-løsningen får alle data automatisk og klasserne er pre-oprettet for lærerne
  • VPP apps indkøbes til lokaliteter, i stedet for konti, således at flere lærere kan købe apps til samme skole uden at skulle dele login (og opsætning af MDM-løsningen bliver meget nemmere, når VPP tokens skal indlæses der)
  • Ved brug af ASM og administrerede Apple ID, findes der en databehandleraftale fra Apple, så kommunen/skolen lever op til Persondataforordningen (GPDR) på dette område

Trenden vi ser hos skoler og kommuner, også pga. Persondataforordningen (GDPR), er at der ønskes konti til både elever og ansat personale, således at data forbliver skolens/kommunens ejendom og ikke ligger ude på private konti.

Der er også skoler, som ønsker at have Apple-delte iPads, hvor eleverne skal logge ind/ud af enhederne med deres egen profil. Dette kræver en administreret Apple ID. Det gode er at de administrerede Apple ID’ere kan blive oprettet automatisk ud fra Uni-C/STIL data, som allerede findes.


Apple ID til elever

Eleverne har brug for et sted til deres dokumenter og Apple iCloud er fantastisk til dette, så eleven ikke mister noget af det. Med 200 GB plads er der også plads til en del materiale.

Der kan oprettes Apple ID til alle elever uanset alder, så alle kan få et ID. Når eleven forlader skolen kan den administrerede Apple ID blive konverteret til et privat ID, så eleven får sine data med sig.

Der er en super-administrations-mulighed så indhold i en elevs Apple ID kan blive set igennem af en administrator (dog med ekstra logning af denne adfærd til følge), men skulle eleven være under mistanke for noget, så findes denne mulighed.

 


Hvorfor oprette Apple ID til lærere?

Lærerne har også brug for plads til deres skoledokumenter, og der er langt flere skoler og kommuner som efterspørger at have “styr på” de data som lærerne behandler. Persondataforordningen har øget bevidstheden om hvor data ligger og den bedste systematiske måde at have styr på skolens data er ved at skolen administrerer alle de Apple ID’er som alle på skolen benytter sig af.

Hertil ser vi også Apple udvikle på sine undervisningsfunktionaliteter og den seneste udgivne app Skolearbejde (Schoolwork) kan kun køre hvis der er en administreret lærer-Apple-ID på enheden. Med denne app kan læreren give lektier for til eleverne og følge afleveringerne.


Integration med Uni-C/STIL

Med vores samarbejdspartner er det nu blevet muligt at få Uni-C/STIL data integreret med ASM, og således kan elever og lærer blive fordelt på klasser og få oprettet en Apple ID. Der er tale om en abonnements-ordning hvor der betales for den initielle opsætning af data-skabelonerne, og efterfølgende abonnement for at der hvér nat kører en synkronisering, således at ASM altid er opdateret.

MDM-løsningen vil så hente elever og lærere fra ASM. På den måde vil MDM-løsningen altid være opdateret med korrekte elever, personale og klasser. Nye elever vil derfor hurtigt blive klar til at modtage en iPad med den rigtige konfiguration.

Den endelige løsning vil være afhængig af valget af MDM-løsning, og der kan være stor forskel på måden det hele gøres på alt efter hvad der er valgt.


Vil du vide mere om tekniske løsninger i Apple education?


Søren Theilgaard
Apple Technical Project Manager


+45 88 41 87 42
st@comm2ig.dk