Grønt lys fra Apple giver studerende et forspring

HANSENBERG er nu godkendt som Apple Authorised Training Center for Education inden for app-udvikling i Swift, og dermed kan undervisere fra grundskoler og gymnasier få digitale kompetencer, de kan tage med sig direkte ind i klasselokalerne.

På erhvervsskolen HANSENBERG i Kolding er mulighederne for at udnytte morgendagens potentialer inden for programmering og kodning helt åbne for kursister på HANSENBERGs nye Apple Authorised Training Center for Education.

HANSENBERG er nemlig netop blevet godkendt som Apple Authorised Training Center for Education (AATCe) inden for app-udvikling i programmeringssproget Swift – som det eneste center i Skandinavien.

”Apple spiller en afgørende rolle, når det gælder store tendenser inden for IT – for eksempel mobile løsninger til danske forbrugere og virksomheder. Det giver interessante muligheder for undervisere, som forbereder studerende til at være IT-producenter. Med et kursus hos os vil kursisterne opnå en forståelse for, hvordan en digital verden er skruet sammen via kodning”, siger direktør ved HANSENBERG Morten Kaj Hansen og tilføjer:

”Centret bliver et udviklingsmiljø med Xcode som omdrejningspunkt, og vi kan tilbyde vores kursister et forspring i forhold til at inddrage programmering og kodning i deres undervisning – eksempelvis gennem arbejde med udvikling af mobile apps eller ved, at deres elever gennem cases får færdigheder til at løse konkrete problemstillinger med morgendagens teknologi”.

Xcode er et forfatterværktøj til udvikling af apps – primært til mobile enheder, hvor man både arbejder med appens grafiske interface og den bagvedliggende kode.


Vigtige værktøjer i undervisningen

Morten Kaj Hansen fremhæver, at Danmark mangler digitale hoveder:

”Det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor handler det også om at opkvalificere undervisere på alle landets gymnasier, så de er i stand til at klæde eleverne på og indfri læringsmålene i de nye fagbekendtgørelser.”

Efterspørgslen på IT-kompetencer er stor, og regeringen har en målsætning om at iværksætte initiativer, der er med til at styrke landets konkurrenceevne på området. En af ambitionerne er, at kodning skal indgå som en del af undervisningen på alle klassetrin i det danske uddannelsessystem.

Helt konkret vil HANSENBERG udbyde tredagskurser i Swift og Xcode, som er målrettet uddannelsessektoren – særligt gymnasiesektoren. Undervisere fra grundskoler og gymnasier kan dermed få værktøjer, de kan tage direkte med sig fra HANSENBERG og ind i egne klasselokaler.

”I vores Apple Center tilbyder vi kompetenceudvikling for undervisere, så de lærer at anvende det gratis undervisningsmateriale, som Apple har udviklet. Materialet er veldokumenteret og gennemarbejdet, men kursisterne bliver også i stand til at tilpasse materialet deres konkrete behov og deres elevers kompetenceniveau, siger udviklingschef ved HANSENBERG Carsten Schmidt.


Plads til programmering på alle niveauer

Han påpeger, at apps er en integreret del af vores liv, og via arbejdet med programmeringssproget Swift opnår brugerne en grundlæggende forståelse for programmering og app-udvikling.

”I XHOUSE, der er HANSENBERGs makerspace, har vi udstyret, der indgår i arbejdet med programmering, og vi mærker stor interesse og efterspørgsel fra forskellige uddannelsesinstitutioner”.

På HANSENBERG indbyder nye læringsmiljøer i forvejen til, at skolens egne elever anvender forskellige digitale platforme. Fra den 1. august skal alle elever for eksempel anvende iPad, som skolen stiller til rådighed under uddannelsen på skolen.

Læs kursusbeskrivelser og se datoerne for SWIFT-kurserne til efteråret

Læs mere