Circular Computing

Et cirkulært alternativ, der kan indgå ligeværdigt med øvrige bærbare pc'er

COMM2IG sætter med Circular Computing konceptet fokus på en bærbar PC-løsning, der sætter standarden for hvordan et cirkulært alternativ kan indgå i det øvrige PC-miljø.

At indtænke cirkularitet ind i den samlede løsning bidrager både med et monetært, men også et mere bæredygtigt udbytte for jeres virksomhed, da den cirkulære forretningsmodel hjælper med at reducere klimafodaftryk, miljøpåvirkning og ressourceforbrug, som til sammen bidrager positivt med at understøtte biodiversiteten.

Det kan også udtrykkes omvendt, nemlig at vores konventionelle og lineære måde at forbruge på har skabt udfordringer for lige præcis klima, miljø, ressourcer og biodiversiteten. Ofte arbejder vi med hybride løsninger tilpasset den enkelte virksomheds behov, hvor der indkøbes nyt parallelt med cirkulært og- eller levetidsforlængelse af egne Laptop aktiver.

Om Circular Computing
De brugte bærbare computere der bliver til en Circular Computing, gennemgår en omfattende industriel genfermstillingsproces efter BS 8887: 210/211.

Kort beskrevet betyder BSI Kitemark at hver eneste Laptop tilbageføres til dens minimum dens oprindelige ydelse, visuelle udtryk og med den samme garanti som da produktet oprindeligt blev fremstillet.

Det bidrager til at sikre medarbejderens produktivitet og tilfredshed, samtidig med at reklamation, drift og support er på niveau med nyt.

Hvad siger brugerne?
Et område som mange er i tvivl om er ”hvad siger brugerne, vil de arbejde på en bærbar computer der ikke er ny?” eller drift og support afdelingen ”Nu skal vi bruge mere tid på at drifte og supportere”

Vi har vendt den om.

Baseret på den viden vi har om brugernes ønske om at arbejde i en virksomhed der tager ansvar, mener vi at brugerne skal involveres og inddrages, hvorfor vi som virksomhed ikke skal forpasse muligheden for at kommunikere at vi tager ansvar, derfor har vi gjort det tydeligt for brugerne ved at visualisere at dette produkt er cirkulært og hvilke fordele det har for klima og miljø og bidrager positivt til en mere bæredygtig fremtid.

Denne artikel i Finans underbygger vores påstand.

Styr på certifikaterne
At genfremstille et brugt produkt til dets oprindelse med hensyntagen til klima, miljø og arbejdstagerrettigheder, kan ikke gennemføres ved tilfældigheder, men ved ledelsesprincipper der bygger på arbejdstagerrettigheder, standardisinger og certificeringer.

I SAMARBEJDE MED


Vil du vide mere?
Send e-mail


Lars Steffensen
Solution Advisor
+45 20 72 48 24


Martin Lyngfeldt Henriksen
Solution Advisor
+45 31 35 86 84