COMM2IG vinder SKI 02.02 Computere

SKI 02.02 omfatter et bredt sortiment af computere og it-tilbehør - bl.a. Apple computere og Chromebooks

Det er med stor glæde, at vi hos COMM2IG ikke bare er tildelt en af de tre pladser på den nye 02.02 Computeraftale, men at vi vandt! Det betyder, at vi, udover at deltage i miniudbud med de to øvrige deltagere, fremover kan servicere hele den offentlige sektor med køb op til 150 stk. computere.

Aftalen er nu underskrevet og træder i kraft den 26. oktober. Indtil da arbejder vi med at få alle processerne på plads – herunder at udarbejde elektronisk katalog til kunderne.

Følgende tre virksomheder fik en tildeling på rammeaftalen:

 • Leverandør 1: COMM2IG (primær leverandør)
 • Leverandør 2: KMD (miniudbudsleverandør)
 • Leverandør 3: Edgemo (miniudbudsleverandør)

Rammeaftalen er en frivillig aftale, der har til formål at sikre, at SKI’s kunder kan foretage indkøb af computere og it-tilbehør, for derigennem at overholde deres udbudsforpligtelse.


Kort om aftalen

Rammeaftalen omfatter computere og it-tilbehør, og favner bredt på sortiment, således at samtlige af SKI’s kundesegmenter kan få dækket deres forskelligartede indkøbsbehov inden for computere og it-tilbehør på rammeaftalen.

Rammeaftalens sortiment omfatter følgende hovedproduktgrupper:

 1. Stationære computere med Windows
 2. Stationære computere med macOS
 3. Bærbare computere med Windows
 4. Bærbare computere med macOS
 5. All-in-One (AIO) computere med Windows
 6. All-in-One (AIO) computere med macOS
 7. Håndholdte computere med Windows
 8. Håndholdte computere med iOS
 9. Håndholdte computere med Android
 10. Tynde klienter
 11. Specialcomputere
 12. Tilbehør
 13. Serviceydelser


Store forventninger til aftalen

Vi forventer os meget af aftalen, idet den indeholder en række produktgrupper, som ikke fås på andre af SKIs rammeaftaler. Det er eksempelvis Apple computere, Chrome computere (primært til undervisningsbrug) samt en lang række specialcomputere til eksempelvis hospitaler og Forsvaret.

COMM2IG har budt ind med et meget bredt sortiment på tilbehørssiden. Da SKI har valgt ikke at genudbyde 50.40 delaftale 2, som indeholder computertilbehør, vil man fremover kunne finde det bredeste sortiment af computertilbehør på 02.02 aftalen. Med den direkte tildeling af ordrer til COMM2IG er det nemt at handle tilbehør på aftalen.


Sådan skal du købe ind på rammeaftalen

Når du skal købe ind på rammeaftalen, sker det som udgangspunkt ved direkte tildeling til COMM2IG.

Du skal dog gennemføre et miniudbud blandt alle rammeaftalens leverandører, hvis:

 1. Du har behov for at skærpe kravene til de tilbudte produkter på aftalen, og/eller
 2. Har behov for et større kvantum af en produkttype.

Hvis du har spørgsmål til aftalen, er du velkommen til at kontakte Martin Frei.


Vil du vide mere?


Martin Frei
Bid Manager


+45 53 39 40 99
mafr@comm2ig.dk