Sale & Lease Back

Frigør likviditet bundet i virksomhedens IT

Sale and lease back muliggør, at virksomheden frasiger sig ejerskabet over dets IT-udstyr, således at likviditet frigøres, og virksomheden derved kan reinvestere i strategiske projekter eller andre forretningskritiske områder.

I samarbejde med jer og vores fundere aftales det, at enhederne købes til markedspris eller nedskrevne værdi, som bestemmes ud fra enhedernes alder og specifikationer.

Det aftalte beløb udbetales til virksomheden, når formalia er på plads og leverancen er godkendt. Derved leaser virksomheden dets udstyr for en given periode, hvilket oftest vil være den resterende periode af udstyrets levetid.

Virksomheden kan herefter reinvestere den frigjorte likviditet, eksempelvis i projekter eller andre forretningskritiske områder.

En leasingaftale forudsætter en kreditgodkendelse. Endvidere vil salgsværdien af IT-udstyret fastsættes i samarbejde med jer. En Sale & Lease Back aftale betinges af, at virksomheden kan fremsende en revisorerklæring, der bekræfter, at udstyret er frit og ubehæftet.

frigjort likviditet

Ved at overdrage ejerskabet af virksomhedens enheder, frigøres likviditet. Penge, som ellers var bundet i IT-udstyr, frigives, så de i stedet kan investeres i andre forretningskritiske områder.

budgettering

De månedlige leasingydelser bevirker, at budgetter kan planlægges med et større fokus på den langsigtede udvikling af virksomhedens forretningsmæssige kapacitet.

udskiftning

Ved kontraktens udløb har virksomheden mulighed for at udskifte enheder, så den får adgang til det nyeste teknologi på markedet. Vi håndterer bortskaffelsen af brugt udstyr, så virksomheden kan fokusere på at drive forretningen med det bedst mulige udstyr.

Enkel overgang

Overgangen til en Sale & Lease Back er ukompliceret:

Sammen med vores samarbejdspartner 3stepIT udarbejdes vilkår og betingelser for leasingaftalen, og når leasingaftalen er underskrevet overdrages ejerskabet af IT-udstyret.

Beregningseksempel for Sale & Lease Back

produkt antal nypris (DKK) Købt mdr. ydelse antal mdr.
Laptop 250 8.000,- 1. januar 2020 243,04 36
Smartphone 300 3.000,- 1. februar 2020 148,- 18

Smartphones og laptops som nævnes i eksemplet vil have en restværdi baseret på hhv. 2 og 3 år. I givent eksempel ydes der kun 1,5 års og 2,5 års leasing, da udstyret, ved udregningen af finansieringseksemplet, allerede er et halvt år gammelt.

Vil du kontaktes?

Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt

Persondatapolitik

Påkrævet felt
Påkrævet felt

i samarbejde med


Har du spørgsmål?


Martin Frei
Business Manager, Udbud


+45 88 41 87 45
mafr@comm2ig.dk