Vi samarbejder med offentlige og private indkøbere om udbud, anskaffelser og indkøbsaftaler.

Vi besvarer offentlige og private udbud, og vi hjælper med at skabe overblik over anskaffelsesmuligheder.

COMM2IG har mange års erfaring med at besvare offentlige og private udbud samt at sikre levering under aftalerne. Disse dækker en lang række områder inden for it-infrastruktur; herunder hardware, software og konsulenter.

Vi er repræsenteret bredt på rammeaftaler, som benyttes af offentlige kunder, der er underlagt EU´s udbudsdirektiv. Fordelen ved at anvende disse aftaler er, at man ikke skal gennemføre et EU-udbud, som kan være en både lang og dyr proces.

Aftalerne med SKI og Moderniseringsstyrelsen har nemlig allerede været konkurrenceudsat. Det gør anskaffelsesprocessen nem, overskuelig og billigere end at gennemføre eget EU-udbud.

Måden, man anvender rammekontrakterne på, er forskellig fra aftale til aftale. En del produkter og ydelser kan anskaffes på forskellige SKI-aftaler på forskellige vilkår. Anskaffelsen på de enkelte aftaler varierer mellem direkte tildelinger – enten ved frit valg på enkeltleverandøraftaler eller via økonomisk mest fordelagtige tilbud på aftaler med flere aktører.

Udbudsbesvarelse

COMM2IGs erfaring med besvarelse af udbud er interessant for virksomheder og organisationer på udkig efter tilbudsgivere inden for it-infrastruktur. Vores kontraktafdeling er forankringspunktet for besvarelse af alle udbud og strukturerede anskaffelser. Her samles al udbudsrelevant information som eksempelvis dokumentation vedrørende miljø, menneskerettigheder, certificeringer, kvalitet og processer.

Rådgivning om anskaffelse

COMM2IG bistår gerne offentlige og private virksomheder i anskaffelsesfasen med eksempelvis udarbejdelse af udbudsmaterialer samt trykprøvning af kravspecifikationen i forhold markedsvilkår og løsningstilgængelighed. For offentlige virksomheder kan vi også oplyse om rammeaftalernes forskellige vilkår og mulighederne deri.

Aktuelle SKI-aftaler hos COMM2IG

COMM2IG employee portrait


Vil du vide mere?


Martin Frei
Business Manager, kontrakt og udbud


+45 53 39 40 99
Send e-mail

Jeg vil gerne kontaktes

Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt

Persondatapolitik

Påkrævet felt
Påkrævet felt

Vi gør dig opmærksom på, at COMM2IG opbevarer dine data i 365 dage hvorefter disse data bortskaffes automatisk, såfremt at disse forbliver på en inaktiv liste. Du kan læse mere om COMM2IGs persondatapolitik her.