Hos COMM2IG vil vi gøre en forskel, der hvor vi kan!

COMM2IG headquaters seen from outside in Kokkedal

Vi har alle sammen et ansvar for det samfund, vi er en del af

Hos COMM2IG mener vi, at der skal arbejdes for en bæredygtig IT-branche. Derfor arbejder vi målrettet og løbende med recycling-programmer, vores egen interne Code of Conduct, udvalgte miljøcertificeringer m.m. Vi har en målsætning om at minimere både din og vores påvirkning af miljøet.

Vores egen forsyningskæde involverer flere processor, som vi løbende revurderer for at leve op til vores offentlige og private aftaler. På vores webshop bestræber vi os på at mærke og fremhæve mere bæredygtige produkter. Kig derfor efter mærkerne EPEAT og TCO næste gang du handler hos os.

Læs mere om miljømærkerne og om COMM2IGs grønne initiativer længere nede.

Læg mere i indkøbskurven og bliv “grønnere”

Vi kommer ikke uden om, at forbrug er forbrug. Men når du handler hos os, opfordrer vi dig på det kraftigste til at sammenfatte flere indkøb i samme ordre, så du minimerer unødig transport og derved mindsker klimaaftrykket.

FN Global Compact og de 17 verdensmål

Hos COMM2IG bestræber vi os på at efterleve FN Global Compacts 10 principper, som har et skærpet fokus på menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption.

COMM2IG støtter også op om den danske regerings ‘Handlingsplan for FNs verdensmål’ fra marts 2017, og påtager os derved vores ansvar for samfundet ved at bakke op om FNs 17 verdensmål for en global bæredygtig udvikling.

De 10 principper fra FN Global Compact

menneskerettigheder

Princip 1:
Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; og

Princip 2:
sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

arbejdskraft

Princip 3:
Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4:
støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5:
støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6:
eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

miljø

Princip 7:
Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8:
tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9:
tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

antikorruption

Princip 10:
Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Ønsker du at læse mere om de 10 principper, eller er du interesseret i at læse mere om FN Global Compacts nye spændende initiativer, henviser vi til FN Global Compacts egen hjemmeside.

Vi støtter

Børnefonden

Vi har valgt at støtte BØRNEfonden og har forpligtiget os til at hjælpe 8 børn og unge i Burkina Faso for at sikre dem et fundament for en god fremtid i form af en uddannelse.

Muligheden for at gå i skole, få en uddannelse og efterfølgende bridrage til samfundet er noget, vi tager for givet i Danmark. Med vores bidrag til BØRNEfondens program i Burkina Faso er vi med til at give landet et lille – men for det enkelte barn et stort – skub i den retning.

“On the occasion of my senior sister Gueminatou’s wedding ceremony on October 3rd 2016, I was very happy to dance to rejoice with my family”

Awa Sodre, 15 år, går i 7. klasse på skolen Venergre i Burkina Faso

Kig efter disse miljømærker i vores webshop