Inspiration til din matematikundervisning med iPad

Deltag på vores faglige webinarer og bliv inspireret til din matematikundervisning med iPad.

Webinarene henvender sig til undervisere på mellemtrin og i udskolingen, og der arbejdes primært med emnerne geometri og konstruktion.

Målgruppe: Undervisere i matematik på folke-, privat-, fri- og efterskoler samt ungdomsuddannelser.

Undervisere: Lars Levin og Jakob Staberg Thomsen, KOMPAS

Det er gratis at deltage på webinarerne.

Indhold og datoer

30. september kl. 15-16

Emne: Geometri – Retvinklede trekanter & Pythagoras

Niveau: mellemtrinnet & udskolingen

På dette Webinar vil der være fokus på retvinklede trekanter og Pythagoras, både som redskab i den fag faglige matematik og som matematik i anvendelse.

Vi vil gøre brug af kameraet til at inddrage billeder fra virkeligheden, hvor Pythagoras kan bruges til at beregne længder.

Endvidere vil vi benytte Numbers som CAS-værktøj til beregning af sidelængder i retvinklede trekanter.

Du vil lære at bruge de to apps: Geogebra og Numbers til følgende:

  • Retvinklede trekanter
  • Bevise/vise Pythagoras.
  • Pythagoras i anvendelse.
  • Bruge numbers som CAS-værktøj til at lave side beregninger i en retvinklet trekant vha. Pythagoras.

28. og 29. septemeber kl. 15-16

Emne: Geometri og konstruktion

Niveau: Mellemtrinnet

På dette Webinar vil vi fokusere på geometrien – og hvordan vi med app’en Geogebra kan arbejde med en simpel brugerflade, hvor kun de værktøjer, som klassen har fokus på, er tilgængelige.

Vi vil benytte kameraet til at inddrage geometriske figurer fra hverdagen og  komme med eksempler på, hvordan elever kan udfordre sig selv og hinanden ved simpel deling af opgaver.

Du vil lære at bruge app’en Geogebra på iPad til følgende:

  • Tilpasse brugerfladen i Geogebra – fjerne knapper
  • Arbejde med “skitsetegning”
  • Indsætte billeder
  • Konstruere figurer

Tilmeld dig her!

Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt
Påkrævet felt

Persondata og nyhedsbrev

Påkrævet felt
Påkrævet felt

I COMM2IGs vilkår og betingelser for opbevaring og deling af persondata, gør vi opmærksom på, at COMM2IG forholder sig retten til at dele data med udvalgte samarbejdspartnere i forbindelse med det pågældende arrangement. Dine data, såfremt disse forbliver på en inaktiv liste, bliver derved opbevaret i vores database i op til et år inklusiv det løbende kvartal, hvorefter disse data bortskaffes. Webinaret vil blive optaget til fremtidig til brug, og alle personhenførbare data, der måtte fremgå af optagelserne, vil blive fjernet.


Har du spørgsmål?


Thomas Bach Piekut
Pædagogisk konsulent


+45 26 79 61 16
thbp@comm2ig.dk